aerobni kapacitet


aerobni kapacitet
aerobic capacity
* * *
• aerobic capacity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • anaeroban — ànaeroban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji se odvija bez prisutnosti kisika SINTAGMA anaerobna sposobnost maksimalna mogućnost rada organizma bez prisutnosti kisika; odlučujući faktor za maksimalnu brzinu pokreta i eksplozivnu snagu (jer… …   Hrvatski jezični portal

  • aeroban — ȁerōban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA biol. koji živi ili se pojavljuje samo u prisutnosti kisika [aerobna bakterija], opr. anaeroban SINTAGMA aerobna sposobnost fiziol. maksimalna mogućnost rada organizma uz kisik; sposobnost podnošenja… …   Hrvatski jezični portal